Budova radnice – rekonstrukce zasedací síně
zadavatel : Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3
kontaktní osoba : Ing. Jiří Louša, vedoucí OTSMI
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : kompletní rekonstrukce zasedací sítě včetně AV technologií
celková cena díla : 7,98 mil. Kč
doba provedení díla: leden 2014 – červen 2014