Snížení energetické náročnosti domova pro seniory Krč, Praha 4
zadavatel : Domov pro seniory Krč
kontaktní osoba : Ing. Alena Petráková, pověřená řízením
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : zateplení objektů
celková cena díla : 7,95 mil. Kč
doba provedení díla: březen 2012 – červen 2012