Zateplení objektu Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova, Praha 1
zadavatel : Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 3
kontaktní osoba : Ing. Jan Dušek
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : výměna špaletových oken a rekonstrukce fasád
celková cena díla : 20,6 mil. Kč
doba provedení díla: květen 2012 – září 2012