Společenství pro dům 25/1578, Lucemburská, Praha 3, Žižkov
zadavatel : Praha 3, Žižkov, Lucemburská 25/1578, PSČ 130 00
kontaktní osoba : Ing. Karel Rösler, předseda výboru SVJ
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : realizace výměny okenních výplní a stavební úpravy
celková cena díla : 4,48 mil. Kč
doba provedení díla: říjen 2012 – leden 2013