Rekonstrukce objektu L pro strukturní biologii a metabolomiku
zadavatel : Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
kontaktní osoba : Dr. Marek Kuzma
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : stavební a technologická část vč. vybavení laboratoří
celková cena díla : 8,0 mil. Kč
doba provedení díla: srpen 2011 – prosinec 2011