Přístavba MŠ Chodovická, Chodovická 1900, Praha 20 – Horní Počernice
zadavatel : Městská část Praha 20
kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Vavruška
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : stavební a technologická část
celková cena díla : 39,635 mil. Kč
doba provedení díla: duben 2011 – září 2012