Rekonstrukce hlavní kuchyně České televize, Kavčí hory, Praha 4
zadavatel : Česká televize
kontaktní osoba : Ing. David Zadražil – vedoucí přípravy investic
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : stavební a technologická část
celková cena díla : 23,4 mil. Kč
doba provedení díla: září 2011 – listopad 2011