REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ŠKOLNÍ JÍDELNY S VARNOU k budově ZŠ-Vrané n/Vlt,
zadavatel : obec Vrané nad Vltavou
kontaktní osoba : Martina Filipová, starostka
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : stavební úpravy a rekonstrukce
celková cena díla : 14,73 mil. Kč
doba provedení díla: říjen 2012 – únor 2013