Máchova 3/704 a Máchova 5/435 –rekonstrukce domů sociálních služeb
zadavatel : Městská část Praha 2
kontaktní osoba : Ing. arch. Václav Vondrášek
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : celková rekonstrukce objektu
celková cena díla : 25,62 mil. Kč
doba provedení díla: září 2012 – říjen 2013