REKONSTRUKCE MŠ KLECANY
zadavatel : MĚSTO KLECANY, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
kontaktní osoba : Ivo Kurhajec, starosta
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : kompletní rekonstrukce a dostavba MŠ Klecany
celková cena díla : 21,247 mil. Kč
doba provedení díla: září 2013 – duben 2014