Rekonstrukce okenních výplní OU Vyšehrad, Praha 4
zadavatel : Hlavní město Praha, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
kontaktní osoba : Ing. Pavel Tomšů – vedoucí přípravy investic
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : výměna špaletových oken a související stavební práce
celková cena díla : 6,4 mil. Kč
doba provedení díla: listopad 2011 – březen 2012