ÚVN Praha – Rekonstrukce pavilonu E, Infekční oddělení
zadavatel : ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
kontaktní osoba : plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : zateplení objektu
celková cena díla : 28,97 mil. Kč
doba provedení díla: květen 2013 – červenec 2013