Vestavba do půdního prostoru – trakt Řetězová – DAMU
zadavatel : Akademie múzických umění v Praze
kontaktní osoba : Ing. Ladislav Paluska, kvestor
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : realizace kompletní rekonstrukce podkroví vč. střešního pláště
celková cena díla : 10,7 mil. Kč
doba provedení díla: červenec 2014 – listopad 2014