EMV – realizace staveb a technologií

 Doklady potvrzující odbornost a serioznost firmy

 EMV s.r.o., Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 – Písnice

Majitelé firmy s účastí :
50% Ing. Miroslav Vydra, ředitel firmy

50% Michal Vydra, technický ředitel a jednatel firmy

Základní kapitál firmy je :      13.340.000,- Kč
Identifikační číslo firmy :        48 03 87 92
Osvědčení o registraci k DPH   CZ48038792

Výpis z obchodního rejstříku od 7.12.1992 zapsaném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15418 Společnost EMV s.r.o. je nositelem certifikátu  jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009 s platností do 26.8.2013 Společnost EMV s.r.o. je nositelem certifikátu  environmentu podle ČSN EN ISO 14001:2005 s platností do 10.9.2013 Společnost EMV s.r.o. je nositelem certifikátu  BOZP a PO podle OHSAS 18001:2008 s platností do 26.8.2013 Společnost EMV s.r.o. je oprávněna pracovat a uchovávat utajované skutečnosti s certifikací na stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“. Společnost EMV s.r.o. má oprávněné pracovníky ve stavebnictví „Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb“ a „Autorizovaný technik v oboru pozemních staveb“ Společnost EMV s.r.o. je držitelem oprávnění pro montáže protipožárních zabezpečení. Společnost EMV s.r.o. je držitelem certifikátu pro montáže strukturovaných sítí NEXANS. Společnost EMV s.r.o. je spolkovým členem Elektrotechnického svazu českého s právem používat logo ESČ, kterým označuje Elektrotechnický zkušební ústav v Troji přezkoušené elektrotechnické výrobky a tím ztvrzuje jejich kvalitu a bezpečnost. Společnost EMV s.r.o. koupila v roce 2004 moderní truhlárnu v Náchodě a v roce 2008 ve Velkém Dřevíči s oprávněním pro výrobu dřevěných eurooken a špaletových oken. Truhlárna dále vyrábí zakázkové vybavení jako jsou kuchyně na míru vč.vestavných spotřebičů, masivní točitá samonosná schodiště, luxusní nábytek.

Firma EMV s.r.o. zajišťuje a realizuje

 • engeneering staveb
 • kompletní stavební a zemní práce
  • projekty
  • dodávky HSV a PSV
  • montáže izolačních sendvičových zateplovacích panelů
  • izolace plochých střech
  • sádrokartonové konstrukce
 • elektro silnoproud
  • projekty
  • výroba a dodávky rozváděčů nn
  • trafostanice a rozvody část VN a NN
  • kabelové trasy VN a NN, přeložky
  • veřejné osvětlení
  • zemnící síť
  • hromosvodová soustava
  • kompletní vnitřní i venkovní el. rozvody vč. osvětlení
  • náhradní a záskokové zdroje
  • výchozí a periodické revize VN i NN části
  • revize a kontroly ručního el.nářadí během jejich používání
  • revize a kontroly el.spotřebičů během jejich používání
 • elektro slaboproud
  • telekomunikační a počítačové sítě
  • strukturovaná kabeláž
  • anténní systémy
  • telefonní ústředny a rozvody
  • průmyslové TV okruhy, kamerové systémy
  • elektropožární signalizace (EPS)
  • elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
  • systémy měření a regulace (MaR)
  • výchozí a periodické revize el.silového připojení slaboproudých zařízení
  • měření slaboproudých zařízení a jejich parametrů
 • vzduchotechnika
 • sanita (voda, kanalizace)
 • voda
 • plyn
 • vytápění budov a hal
 • technologická zařízení kotelen
 • protipožární zabezpečení staveb, kabelových tras a prostupů
 • truhlářství
 • jádrové vrtání železobetonu do pr.500m
 • realitní činnost
 • pronájem a půjčovna osobních aut
 • silniční motorová doprava nákladní

Informace sloužící k orientaci o odbornostech pracovníků

Osvědčení o autorizaci ČKAIT  autorizovaný inženýr a stavitel v oboru pozemní stavby

Osvědčení  –  vyhl. 50/78 Sb  řízení činnosti a řízení projektování

zařízení bez omezení napětí vč.hromosvodů                                          16 pracovníků

Osvědčení revizních techniků elektro                                                        5 pracovníků

Osvědčení protipožární požární ochrany                                                   5 pracovníků

Zkoušky jeřábníků a vazačů                                                                       2 pracovníci

Truhláři                                                                                                     16 pracovníků

Školení řidičů dle vyhl. FMD č.55/1991 Sb.                                             55 pracovníků

Počet stabilních technických a odborných pracovníků v hlavním pracovním poměru je průměrně 80. Zajišťují výstavbu v oblasti staveb a jejich rekonstrukcí, včetně všech doplňujících profesí technologie, tj. zejména elektro, VZT, ZTI a dalších. Z toho odborných pracovníků elektro je 30 v členění 5 revizních techniků a ostatních 25 s příslušným § vyhlášky 50/1978Sb. V truhlárně je v hlavním pracovním poměru 13 truhlářů. Realizaci akcí je naše firma schopna zajišťovat i mimo běžnou pracovní dobu, tj. v nočních směnách o sobotách, nedělích a svátcích, podle potřeb a požadavků zákazníka a průběhu akce. Stálých smluvních pracovníků je průměrně dalších 100. Všichni pracovníci mají minimálně ukončené základní vzdělání a výuční list v příslušném oboru. Společnost zaměstnává výlučně občany České republiky.

Roční obraty firmy


1998 118  mil. Kč
1999 124  mil. Kč
2000 156  mil. Kč
2001 164  mil. Kč
2002 166  mil. Kč
2003 175  mil. Kč
2004 162  mil. Kč
2005 81 mil. Kč
2006 107  mil. Kč
2007 270  mil. Kč
2008 243  mil. Kč
2009 141  mil. Kč
2010 161  mil. Kč
2011 195 mil.Kč
2012 211 mil.Kč
2013  246 mil.Kč
2014  164 mil.Kč

Naše  firma  nemá  žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, na zdravotním a sociálním pojištění a není zatížena bankovním úvěrem.

Ze strany kontrolních orgánů prováděné prověrky a kontroly dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a používaných technických zařízení organizace   neshledaly žádné  nedostatky. Pravidelný roční audit neměl žádné výhrady a připomínky k hospodaření firmy a jejím výsledkům.

Naše firma poskytuje záruky na dílo standardně po dobu 60 měsíců a více od přejímacího řízení.
Ředitel  firmy  Ing. Miroslav Vydra  je členem prezidiální rady Elektrotechnického  svazu    českého   (  ESČ  ), kde řídí činnost obchodně technické správy a je společníkem  firmy  Elektroinspekta a předseda komise, která je oprávněna k provádění  zkoušek a vystavení dokladů o oprávnění dle vyhl.č.50/78 Sb.

Elektrotechnický   svaz  český   sdružuje  pracovníky  a firmy v elektrotechnice celé České republiky,  kde  jsou  ustaveny  jednotlivé  pobočky.  Má zřízeny jednotlivé  komory pro projektanty a revizní techniky. Vydává „Doporučení“ k jednotlivým normám a časopis Zkrat. Ve  spolupráci  s  Českým  úřadem  bezpečnosti  práce a  Báňským  úřadem se podílí na vytváření legislativy v elektrotechnice.

Společnost EMV s.r.o. je vybavena a pro vlastní zajištění realizace zakázek jsou k disposici:

 • skladový areál a administrativní zázemí v Praze Písnici
 • skladové haly v Kunraticích ( z toho 2000 m2 – zateplené ) a venkovní a skladové prostory o rozloze cca 6000m2 a skladové haly v Náchodě o rozloze 2000m2 a a venkovní a skladové prostory o rozloze cca 5000m2
 • truhlářský provoz v Náchodě
 • truhlářský provoz ve Velkém Dřevíči
 • stavební buňky 12 ks
 • čtyři vozy AVIA s kontejnerovou nástavbou a ložnou plochou
 • vozy FIAT DUCATO  a vozy DAF na  zajištění  přesunu  materiálu na stavbu a pro přepravu osob tři devítimístné vozy Peugeot Boxer
 • vysokozdvižný vozík
 • stavbyvedoucí a technici společnosti jsou vybaveny vozy Škoda Octavia, Fabia
 • pracovníci jsou vybaveni mobilními telefony, všichni pracovními oděvy a další výstrojí pro zajištění bezpečnosti práce i ve výškách.
 • pracovní nářadí, nástroje, elektrické, mechanické, svářecí pro zajištění profesí elektro a zámečnických, mobilní dílny.
 • měřicí přístroje pro revize PROFITEST a SECUTEST a další pro zajištění revizí elektro a hromosvodů a běžná provozní měření elektro.
 • kompletní sortiment pracovního nářadí společnosti HILTI, jádrové vrtání
 • truhláři jsou vybaveni kompletním sortimentem (dřevoprogramem) od společnosti HILTI